STIRI

Tradiții și obiceiuri de Sfântul Alexandru. Cea mai importantă rugăciune pe care să o rostești azi

Sfântul Alexandru este o zi de mare sărbătoare care aduce o serie de obiceiuri, tradiții și superstiții. Care este rugăciunea pe care o închină credincioșii.

Tradiții și obiceiuri de care credincioșii țin cont în data de 30 august 2022. Cea mai importantă rugăciune pe care să o rostești în această zi în cinstea celui care a păstorit cel mai bine turma cea cuvântătoare a lui Hristos.

Cine a fost Sfântul Alexandru

ADVERTISING

Sfântul Alexandru este prăznuit cu două zile înainte de începerea Anului Nou bisericesc care are loc pe data de 1 septembrie. Concret, creștinii ortodocși îl cinstesc pe acest ierarh în fiecare an, în data de 30 august.

Acesta a fost Patriarhul Constantinopolului în timpul împăratului Constantin cel Mare (313 – 337). De asemenea, a participat ca diacon la Sinodul I ecumenic de la Niceea din anul 325. A luptat împotriva ereziei lui Arie și este unul dintre cei mai mari ierarhi ai Bisericii.

Totodată, credința ne învață că a fost un apărător neînfricat al credinței creștine asta pentru că în acea perioadă începuse să se răspândească o învățătură neconformă cu tradiția și credința Bisericii.

În plus, a fost ucenic al Arhiepiscopului Mitrofan al Bizantinului și mai târziu a fost numit patriarh în locul acestuia. Sfântul Alexandru reprezintă o zi de mare sărbătoare, chiar dacă nu este trecută în calendar cu cruce roșie.

Conform doxologia.ro, Alexandru a trecut la cele veșnice la vârsta de 89 de ani, după ce a luptat neîncetat ca dreapta credință să nu fie întinată de erezii.

ADVERTISING

Numele acestui ierarh a devenit popular datorită regelui Alexandru al III-lea al Macedoniei, supranumit și Alexandru cel Mare. Etimologic, provine de la vechiul nume Aleksandros, care înseamnă cel care îi apără pe oameni.

În istorie, numeroase personaje ilustre au purtat numele sfântului pomenit în data de 30 august. O mulțime de sfinți și mai mulți papi au avut acest prenume.

Tradiții și obiceiuri în această zi de sărbătoare

În această zi de sărbătoare creștinii ortodocși păstrează o serie de tradiții și obiceiuri. Una dintre acestea ne spune că nu este bine să ne vorbim aproapele de rău. În plus, Biserica ne îndeamnă că fim buni cu ceilalți.

De asemenea, preoții ne spun că fim milostivi cu cei năpăstuiți de soartă. Cei care poartă numele Sfântului Ierarh Alexandru sunt pomeniți și primesc mesaje de urări din partea celor apropiați și nu numai.

Totodată, în această zi, creștinii sunt îndemnați să spună rugăciunea Sfântului Alexandru, care este una puternică.

Rugăciunea puternică adresată Sf. Alexandru pe care să o rostești

„Suflete, suflete al meu, pentru ce te plângi la Domnul? Căci lenea ta pentru chinurile veșnice mijlocitoare îți este. Dacă darul lui Dumnezeu l-ai cunoaște, cu lacrimi fierbinți ai plânge, suspinând și întristându-te pentru orice păcat, pentru cel mic și pentru cel mare.

Strigă către Stăpâna ta să nu te lovească mânia Celui ce ține toate cu dreapta Sa atotputernică, însă eu, păcătosul și leneșul, cel ce am limba vicleană, cum mă voi ruga Stăpânei mele ca să mă izbăvească Domnul de înfricoșata Judecată?

ADVERTISING

Căci tot timpul mă cutremur în inima mea cugetând la înfricoșata Judecată ca să fiu izbăvit de chinurile cele veșnice și de viermele cel neadormit și de întunericul cel mai din afară și de flăcările cele nestinse.

Miluiește-mă pe mine, păcătosul robul Tău (numele), ca pe Pavel Apostolul, pe care mai mult decât pe toți l-ai iubit, și nu întoarce fața Ta de la mine, cel sărman, în acea Zi înfricoșată de care se cutremură sufletul meu și se îngrozesc mădularele trupului meu. Doamne, izbăvește-mă pe mine de înfricoșatul ceas, ca să nu mă departez de mila Ta.

Îi rog pe Sfinții îngeri și Arhangheli, pe prooroci și mucenici și pe toți sfinții să se roage lui Dumnezeu pentru sufletul meu. Pentru rugăciunile voastre să întoarcă Stăpânul mânia Lui de la mine, păcătosul. Iar tu, Preacurată Doamnă Fecioară, care ai îndrăzneală la Fiul tău pentru robii Tăi, nu uita ostenelile robului tau (numele).

Stăpâne Mântuitorule, din săracul meu suflet, Ție mă rog, izbăvește-mă de durerea păcatelor mele și primește-mă întru bucuria vieții celei nesfârșite, în care se preamărește Preasfânt Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”. 

ADVERTISING
ADVERTISING